SOM / Takım

Dr. Bilge Uyan Atay

bilge uyan ataySOM’un kurucu ortağı olan Bilge Uyan Atay, 1978 yılında İstanbul’da doğdu. Saint Michel Lisesi’ni bitirdikten sonra Işık Üniversitesi’nden B.S. derecesini aldı. Aynı üniversitede uzman olarak görevini sürdürürken Prof. Dr. Toker Dereli ile çalıştı. Yine Işık Üniversitesi’nde burslu olarak tezli MBA yaptı. ‘Şirket Birleşmeleri: E-Öğrenme’ konulu MBA bitirme tezini makale olarak yayınlamasıyla akademik hayata geçiş yaptı. Üniversitedeki hocası Prof. Dr. Ahmet Niyazi Koç’un her zaman öğrencilerine söylediği akademide kişinin merak ettiği, çalışmaktan mutlu olacağı konuyu seçmesi gerekir tavsiyesine uyarak sürdürebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk konularını çalıştı. Kendisi doktorasını İngiltere’de Bath Üniversitesi’nden almıştır. Yine aynı üniversitede İşyeri, Örgütler ve Topluluk Merkezi’nde 2006-2009 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora derecesini aldıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk dersi verdi. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'nde Etik ve KSS derslerini vermektedir. Ayrıca şirketlere Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve etik alanında projeler üretmekte ve bu konuda danışmanlık vermektedir.

Uzmanlık Alanı

Bilge Uyan Atay’ın araştırma hevesi Bath Üniversitesi’nde edindiği tecrübe ile akademik bir donanıma sahip olmasını sağlamıştır. Kazandığı bilgi birikimi ile şirketlerin belirlediği hedefler doğrultusunda, özgün araştırma metodolojileri kullanarak şirketlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Araştırma konuları arasında şirket paydaşları, kurumsal sosyal sorumluluk, şirket hayırseverliği, şirketlerin topluma olan katkıları ve Türkiye’deki şirketlerin topluma olan katkılarının incelenmesi yer almaktadır. Doktora tezinde Türkiye’de bulunan şirketlerin topluma katkılarını incelemiş ve bu konuda Türkiye’deki araştırma ihtiyacını gidermeyi hedeflemiştir. Tezinde Türkiye’deki ilk 500 büyük şirketin içinde yer alan 92 şirketin toplam ne kadar tutarda topluma katkı yaptıklarını ve ne tür topluma katkı çeşitlerini tercih ettiklerini, şirket yapısı ve sektörü de göz önünde bulundurarak karşılaştırmalı bir şekilde ortaya koymuştur. Şirketlerin bu çalışmadan faydalanmasını sağlamak için bunu bir rapor olarak özel sektörle paylaşmıştır. Bilinmektedir ki şirketlerin topluma olan katkıları şirketlerin paydaş yönetimi analizinin bir sonucu olarak kurumsal sosyal sorumluluk alanının önemli bir parçası olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda, kendisi şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerini belirleme, paydaş analizi, şirketin yapısı ve konumuna uygun olarak sponsorluk, hayırseverlik, çalışan gönüllüğü, nedene bağlı pazarlama gibi topluma katkı çeşitlerinin şirket için seçilmesi ve şirket içinde uygulanması konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca şirketlerde kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal iletişim alanlarında çalışan yöneticilere yönelik eğitimler gerçekleştirmektedir.